Beskärning och vårvinter

Nu börjar trädgårdsmästarens säsong, sakta, försiktigt men säkert. 
Jag startar mitt trädgårdsår med en hel del planering samt beskärning. 

Den beskärning som utförs nu hör till vårvinterbeskärningen och den passar de flesta växter. 
Fram till april, beroende på var man bor i landet och beroende på växt, fungerar denna beskärning men man bör undvika perioder med en temperatur lägre än -10 grader. Efter april under perioden maj-juni ska man helt undvika att beskära för att inte tära på de låga energireserver växterna har då. Under den här perioden har man för övrigt så oerhört mycket annat att hinna med ändå. 
Sedan finns det växter som man absolut inte ska klippa eller såga i nu då det kan skada dem alltför mycket. De växterna beskär man under JAS-perioden, månaderna juli-augusti-september (efter skörd för en del träd och buskar).
Håll koll på JAS-listan. Övriga växter, passa på att klipp dem nu när det inte finns så mycket annat trädgårdsarbete att sysselsätta sig med.  

Jag tycker att beskärning är riktigt roligt men har samtidigt åsikten att man borde beskära så lite som möjligt. Det finns många anledningar till varför man väljer beskärning och omformning av växter. Många gånger för att träd och buskar har blivit för stora, att de inte får plats där de står. Dessa växter kommer man alltid behöva underhålla. Då kan man välja att utföra lite beskärning varje år, så ingreppen inte behöver bli bli så stora och arbetet inte bli så tungt. 
Sedan har vi den beskärning som vi gör för att få mer skörd, för att stimulera fruktsättningen. Eller den beskärning som görs för att få så lite fruktsättning som möjligt. 
Mycket beskärning gör jag för att jag vill forma om växterna, häckklippningen är ett exempel på beskärning för formens skull.

En av de saker som är viktig att tänka på är att kontinuerlig beskärning kommer att ta energi från växten. Snitten är 'sår' och 'sårläkning' är energikrävande. Så beskärning bör utföras med eftertanke och omsorg för växten.  

Det finns mycket att snöa in på när det gäller beskärning och mycket som är viktigt att tänka på och alltid, alltid något nytt att lära sig, även för en trädgårdsmästare.