Tjänster som nordTilia utför:

Trädgårdsskötsel, för alla typer av fastigheter och ägare, bostadsrättsföreningar, kommersiella fastigheter, privata trädgårdar m.m.
Trädgårdsskötsel kan vara allt från rensning av mossa i plattytor, ogräsrensning, gödsling, gräsklippning etc. Trädgårdsskötseln kan sättas upp som ett säsongsavtal beroende på frekvens och budget men kan också utföras efter behov med timdebitering.

Beskärning, utföres framförallt under vår/vinter eller sensommar (JAS) beroende på växtslag och behov. Även häckklippning finns i tjänsteutbudet.

Trädgårdsrådgivning,
 innebär att vi går igenom din trädgård och dina önskemål, där jag ger råd och förslag på åtgärder. Det kan vara tips på rabattutformningar eller skötselråd, allt utifrån dig och din trädgårds behov. En genomgång av trädgård och förslag tar ca en timme.

Trädgårdsanläggning
, både nyanläggning och trädgårdsrenovering.

Trädplantering
, uppbyggnad av växtbädd, plantering och uppbindning av träd, det som behövs för att ge trädet rätt förutsättningar.

Planteringar
 av olika slag, i rabatter och krukor.

Snöskottning och halkbekämpning

Finns det andra tankar och idéer kring trädgård så är det bara att höra av sig.

Rutavdrag
För trädgårdsarbete kan man som privatperson använda sig av Rut-avdraget. De arbeten som ger rätt till rutavdrag är:
-häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
-klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
-arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
-beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
-röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
Mer information kan du hitta på Skatteverkets hemsida


Godkänd för F-skatt